(0167) 56 40 39 info@vernou-steenbergen.nl

Beschoeiing Schootsvelden

Het project Schootsvelden aan de Wouwsestraat in Steenbergen is gedeeltelijk voorzien van een waterpartij. Om te voorkomen dat de waterkanten hiervan gaan afkalven is in opdracht van gemeente Steenbergen een deugdelijke beschoeiing aangebracht. Om het waterpeil constant te houden realiseerde Vernou een doorstroomsituatie. Met behulp van een aantal stuwen, een leiding en een verbinding met de achter de voormalige Maria Regina school gelegen vest is doorstroming van het water voortaan beheersbaar gegarandeerd.

Wilt u weten hoe
Vernou Steenbergen
u kan helpen?

T: 0167 56 40 39
E: info@vernou-steenbergen.nl

Pand Vernou Steenbergen