(0167) 56 40 39 info@vernou-steenbergen.nl

Kwelboringen Hoedekenskerke

Ten noorden van Hoedekenskerke op Zuid-Beveland is een 65 hectare groot gebied voor zogeheten natte zilte natuur aangelegd. Bedoeld als foerageergebied voor  grutto’s, scholeksters, tureluurs en visdiefjes. Voor zowel flora als fauna is daarbij de constante aanwezigheid van water belangrijk. Vernou realiseerde hier de aanleg van Kwelbuizen, die via een speciale constructie worden ingeregeld om de natuur een handje te helpen.

Wilt u weten hoe
Vernou Steenbergen
u kan helpen?

T: 0167 56 40 39
E: info@vernou-steenbergen.nl

Pand Vernou Steenbergen